SK Dynamo České Budějovice | Akce | Boj proti rasismu

Dynamo bojuje proti rasismu ve fotbale

Fotbal je nejrozšířenější sport na světě. Fotbal je vášeň, kterou sdílejí milióny lidí na celém světě, bez rozdílu věku, náboženství či etnického původu. Z fotbalu se stal skutečný fenomén spojující lidi nejrůznějších kultur! A snad právě proto, jsou jeho velkým problémem nejrůznější projevy rasismu přímo na stadionech. Je lhostejné, jedná li se o rasistické skandování, vyvěšování transparentů s rasistickými či neonacistickými texty a symboly, vždy se totiž jedná o poškozování lidských práv hráčů různé barvy pleti, národnosti či vyznání a v konečném výsledku o poškozování samotného fotbalu !

SK Dynamo České Budějovice se v minulosti zapojoval do boje proti rasismu individuálními akcemi, které neměly jednotící charakter. V budoucnu se chceme řídit programem boje proti projevům rasismu sestaveným organizací FARE – Football Against Racism in Europe, který je charakterizován následujícími body:

1. Na svých webových stránkách, denním tisku i v materiálech k domácím mistrovským utkáním vydá prohlášení o nulové toleranci k rasistickým projevům na stadionu, včetně konkrétních postihů. Toto prohlášení bude trvale umístěno též v prostorách stadionu.

2. Veřejně, prostřednictvím médií, odsoudí rasistické projevy, ke kterým na stadionu dojde.

3. Neprodá permanentní vstupenku osobám, které se v minulosti takového jednání prokazatelně dopouštěly.

4. Udělá opatření na zamezení prodeje rasistické literatury na stadionu i v jeho okolí.

5. Disciplinárně potrestá svoje hráče, kteří se dopustí projevů rasistického chování.

6. Ve věci boje proti rasismu postupovat jednotně ve spolupráci s ostatními kluby.

7. Ve svém úsilí zamezovat rasistickým projevům úzce spolupracovat s Policií ČR.

8. Odstraňovat okamžitě všechny rasistické nápisy a symboly v prostorách stadionu.

9. V otázce zaměstnání v rámci klubu zastávat politiku „stejných příležitostí“.

10. Spolupracovat se všemi organizacemi a uskupeními, jako jsou hráčská asociace, fankluby, školy, dobrovolné organizace a v neposlední řadě i státní správa, v zájmu zvýšení povědomí o úsilí eliminovat nejrůznější rasistické projevy.