SK Dynamo České Budějovice, a. s. od sezóny 2009/2010 systematicky podporuje Centrum BAZALKA, o.p.s. Fotbalisté Dynama se pravidelně zúčastňují akcí Bazalky a klienty centra pak navštěvují fotbalisty při jejich trénincích či zápasech.

Centrum BAZALKA, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, která provozuje denní a týdenní stacionář určený pro děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením. Sídlí v Českých Budějovicích a jejím posláním je pomáhat rodinám z celých Jižních Čech s náročnou péčí o jejich zdravotně postižené děti.

Centrum BAZALKA pečuje o 40 dětí
• s těžkým kombinovaným postižením (kombinace mentálního, smyslového a tělesného postižení)
• s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením

Centrum BAZALKA nabízí:
• denní a týdenní stacionář – ošetřovatelskou péči v konceptu Bazální stimulace (včetně stravování a ubytování)
• ZŠ speciální a MŠ speciální – poskytujeme vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka
• fyzioterapii– cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat jejich zdravotní stav