Necelý měsíc před oficiálním startem provozu nové klubové akademie má práce až nad hlavu. Nový ředitel akademie Dynama Tomáš Maruška se vrací do prostředí, kde dlouhé roky působil jako hráč i jako funkcionář. "Pracovat v akademie je pro mne velkou výzvou a moc se na to těším," říká brzy osmatřicetiletý šéf akademie.

Tomáši, 1. července zahajuje oficiálně provoz nová klubová SK Dynamo akademie. Jak moc je důležitá skutečnost, že se v Českých Budějovicích dokázal provoz akademie zajistit a jaké z toho plynou přínosy pro fotbal na jihu Čech?
Pro celý region je to zlomová, převratná, historická a nesmírně důležitá skutečnost, která mění způsob výchovy mládeže v Jižních Čechách. Většina vnímá klubovou akademii jako vylepšení podmínek výchovy pouze v jednom klubu, ale nastavenými pravidly získání statutu Klubové Akademie FAČR nese sebou pro daný klub především závazek vůči danému regionu. Klub má povinnost pečovat o svůj region ve smyslu vzdělávání dalších a dalších trenérů, přenášení poznatků a tréninkových metod, vytváření vztahů mezi kluby a hlavně prohloubení komunikace směrem k veřejnosti. Jsem velmi rád, že ještě před samotným startem se nám podařilo navázat spolupráci s klubem SKP a pevně věřím, že další kluby budou takto pokračovat.

Vy osobně zatím ještě pracujete ve Fotbalové asociaci ČR, kde máte na starosti právě regionální a klubové akademie. Můžete popsat rozdíl a propojenost regionálních a klubových akademií?
Důležité je vědět, že Regionální fotbalová akademie a Klubová akademie jsou dva odlišné subjekty a jeden bez druhého nemohou existovat. Regionální fotbalová akademie je pro hráče kategorie starších žáků (hráčů do věku 14 a 15 let) z různých klubů celých Jižních Čech, tedy bez rozdílu klubové příslušnosti a plně v rukou FAČR. Trenéři, fyzioterapeut, trenér brankařů a další v realizačním týmu jsou zaměstnanci FAČR, starají se o nejtalentovanější hráče regionu od pondělí do pátku v rámci společné třídy na Základní škole Máj 1 a o víkendu se hráči vrací do svých mateřských klubů. Klubová akademie je plně spojena pouze s jedním klubem, zde s klubem SK Dynamo České Budějovice a hráči dané Klubové akademie jsou tedy pouze z klubu SK Dynamo České Budějovice. První myšlenkou bylo, že Klubová akademie vytvoří podmínky navazující pro ty nejperspektivnější hráče vycházející z Regionální akademie, ale při jednáních o smyslu a fungování Klubové akademie jsme nastavili pravidla, že Klubová akademie musí pracovat i s podhoubím pro Regionální akademii, být vzorem pro ostatní – tak jak se staly Regionální akademie, a pomáhat s výchovou hráčů i v přípravkovém věku. Propojenost Regionální fotbalové akademie a Klubové akademie je především ve smyslu ideové, nebo lépe řečeno metodické. Jinak to jsou dva, na sobě nezávislé, subjekty.

Klubových akademií je v České republice aktuálně deset. Jaké jsou s nimi další plány? Bude se tento počet nějak zvyšovat?
Deset Klubových akademií je konečné číslo a rozhodně je nechceme rozšiřovat. V podstatě vracíme zpět to, co jsme postupně po roce 1990 rozbili a rozmělnili. Dříve bylo v celé ČR pouze 12 vrcholových tréninkových center mládeže, dnes jich tzv. SCM máme 42! Obecně nám dnes sportuje méně dětí, ale vrcholových center, kde se mají shlukovat ti nejlepší hráči máme skoro 4x víc. Za to tzv. sportovních tříd, které by měly být pro vytvoření široké základny, tak aby děti do věku 13 let nemusely dojíždět 50 a více km máme 52. Ani ne pro každý okres jeden. Takže je to celé postavené naruby. Toto se právě vznikem Klubových akademií mění. Klubové Akademie přebírají roli elitního centra mládeže pro výchovu nejtalentovanějších a nejperspektivnějších hráčů s povinností vytvoření maximálních podmínek pro rozvoj do vrcholového sportu tak, jako si jím prošli v minulosti v Českých Budějovicích David Lafata, Tomáš Sivok, Jiří Kladrubský, Martin Latka a mnozí další. Dále v ČR bude 10 Sportovních center mládeže, podstupeň Klubových akademií a zároveň tímto vzniká prostor pro to, aby v každém okrese byla možnost vytvořit tzv. sportovní třídy. Velmi mě mrzí, že se do projektu Sportovních tříd (SpSM) nezapojil ani jeden klub z okresu Český Krumlov a Strakonice. Naší úlohou, úlohou Klubové akademie, bude i pomoci některému z klubů z daného okresu podmínky pro statut sportovních tříd splnit.

Na prezentaci před startem fungování akademie bylo zmíněno, že akademie v Českých Budějovicích bude zaměřena na děti od nejmladších přípravek až po dorost U19. Tento model po republice běžný není? V čem vidíte přínos toho, že v Dynamu se akademie zaměří i na nejmenší fotbalisty?
Tak jak jsem již odpověděl. Přínos, že se Klubová akademie zaměří na nejmenší fotbalisty je především v tom, být vzory i pro ostatní kluby jak právě s těmi nejmenšími pracovat. Snažit se například pracovat s dětmi do věku 6 let ve spolupráci s rodiči a hlavně s dalšími sporty. Naším cílem bude například s hokejem v Českých Budějovicích dělat pro tuto věkovou kategorii sportovní kroužky. Nikoliv fotbalové, ale sportovní! Přivést ke sportu děti s rodiči, protože jen tak si dítě vztah ke sportu upevní. Dnes je rozdíl oproti dřívějším začátkům v tom, že dříve jsme nejprve sportovali za barákem – klidně hokej a fotbal dohromady, a teprve až když jsem věděl, že mě baví fotbal, šel jsem na fotbal. Dnes rodiče přivádějí děti na daný sport s velmi dobrou myšlenkou, aby dítě něco sportovalo, ale ono ani neví, jestli ho to baví. A pak se divíme, že vlastně v patnácti letech, když začne mít svůj rozum a pubertální vzdor, přestává sportovat. Tím pomůžeme i dalším klubům a dalším sportům.

Poslední roky jste pracoval pro FAČR a nyní se vracíte zpět "domů" do Dynama, kde budete ředitelem akademie. Je to pro vás velká výzva?
Kdyby to nebyla výzva, nevracel bych se. Mnoho lidí se mě ptá, proč se vracím, vždyť jsi na svazu mohl udělat kariéru, vždyť jsi si vybudoval výbornou pozici. Vracím se, protože je to výzva. Výzva změnit prostředí na tolik, aby místní hráči neměli důvod odcházet z regionu, aby měli podmínky pro svůj fotbalový rozvoj ve svém rodném kraji a do vrcholového fotbalu se dostali právě přes České Budějovice tak, jako všichni výše uvedení a mnozí další. Mnoho těch, kteří odešli dříve již ani u fotbalu nejsou. Změna prostředí v dorosteneckém věku je jedna z nejtěžších životních situací a drtivá většina ji nezvládne. Ale nutno dodat, že změnit podmínky aby je hráči měli pro jejich rozvoj do vrcholového fotbalu, to není pouze jediný cíl. Chci změnit podmínky i tak, aby zároveň byli hráči vychováváni jako osobnosti do běžného, nevrcholového života. Ne všichni najdou uplatnění ve fotbale jako David Lafata. To je nutné si přiznat a s tím také pracovat.

Co vy osobně uděláte 1. července jako první, až se akademie rozjede?
Začnu si stěhovat kancelář z Prahy? (smích). Netuším co budu dělat 1. července. To budou vrcholit přípravy na zahájení nové sezony. S trenéry s největší pravděpodobností budeme ladit společné cíle, budeme stavět společné principy hry, budeme vyhodnocovat testování hráčů, které ještě nyní před koncem sezony pro hráče připravujeme. Především fyziologické a psychologické testování, které nám ukáže jak jsou na tom se svalovou strukturou těla, jaká je týmová dynamika a motivace hráčů, podle toho budeme stavět letní přípravu a zmíněné cíle. Je toho opravdu hodně, ale hlavně se na to všichni strašně těšíme. Už nyní na všem velmi intenzivně pracujeme.

Rodiče malých fotbalistů se také často ptají, co se tedy od 1. července výrazněji změní. Během léta se malí fotbalisté budou chystat na novou sezonu, na co se budou moci těšit?
Větším počtem profesionálních trenérů u mládeže se především zvýší možnost individuálnějšího přístupu a zájmu o hráče samotného. Zvýší se péče o zdraví i prevence úrazu prací fyzioterapeutů a kondičních trenérů. Rozhodně budeme klást důraz na vyšší komunikaci s hráči a rodiči a v neposlední řadě se zvýší i herní prostředí v samotném tréninkovém procesu. Jinými slovy, sníží počet průpravných cvičení a přibude herních cvičení a průpravných her. Cílem je, aby se hráči na trénink těšili, aby se na tréninku bavili a aby odcházeli domů spokojení, šťastní a radostní.

Mapa klubových akademií v ČR

Více informací

- Fotbalová asociace propojuje regionální a klubové akademie
- Alfou a omegou akademie jsou kvalitní trenéři, myslí si Martin Latka
- Akademie Dynama bude jednou z deseti v České republice
- Akademie Dynama pořádá 1. června dětský den
- Na návrat na jih Čech se těším, hlásí David Lafata
- Dynamo má novou akademii, chce z ní produkovat vlastní hráče
- Postřehy a komentáře ke vzniku klubové akademie Dynama