Předseda představenstva klubu, JUDr. Vladimír Koubek, v pondělí vpodvečer po jednání v předchozím týdnu oznámil Martinu Vozábalovi své rozhodnutí o ukončení spolupráce v klubu i Akademii a Martin Vozábal toto rozhodnutí přijal.

Důvodem tohoto rozhodnutí je ztráta důvěry k práci Martina Vozábala, protože předseda představenstva byl nucen v posledních týdnech opakovaně a významně zasahovat do práce sportovního úseku. Z těchto důvodů předseda představenstva aktuálně jedná o personálním posílení sportovního úseku klubu.

Předseda představenstva Vladimír Koubek po svém nástupu do klubu jednal se všemi zaměstnanci o svých záměrech v práci klubu a někteří zaměstnanci se s novými úkoly neztotožnili. Tři z nich z klubu po dohodě odešli. Jiné personální změny nejsou na pořadu dne.

Jméno nového spolupracovníka ve sportovním úseku oznámí předseda představenstva do konce tohoto týdne.