Projekt České Budějovice - město sportu pokračoval v polovině dubna na teoretické úrovni. V rámci semináře o vlivu sportu na lidský organismus měl jednu ze zásadních přednášek i trenér mládeže Dynama, ještě nedávno aktivní hráč juniorky, Tomáš Maruška.

Semináře se zúčastnilo celkem 90 posluchačů z celého Jihočeského kraje a to především díky voleným tématům přednášek a pozvaných přednášejících. První dvě přednášky byly voleny především do obecné problematiky práce s mládeží. Doc. Dr. Josef Dovalil, CSc., místopředseda olympijského výboru a přednášející na FTVS Karlovy Univerzity s přednáškou „Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku“ tento seminář v 16:00 hod zahájil a přinesl posluchačům srozumitelné rozdělení vývoje hráče ve všech složkách jeho věku.

Doc. PaedDr. Milada Krejčí CSc., vedoucí katedry Výchovy ke zdraví na Jihočeské univerzitě Pedagogické fakultě s druhou přednáškou v 17:15 hod „Psychologické aspekty výchovy sportovce v dospívajícím věku“ velmi dobře posluchačům připomněla, že je nutné při samotné tréninku přihlížet nejen na výkon hráče, ale i na zdravotní, sociální a mentální stránku jedince.

Od 18:30 svou přednáškou Mgr. Tomáš Maruška přiblížil posluchačům rozdíl tréninku mládeže a dospělých v příkladech výchovy mládeže kopané. Jako poslední vystoupil Miroslav Jirkal, člen realizačního týmu reprezentace ČR jako pozorovatel utkání a pracovník ČMFS. Svou přednáškou o způsobu pozorování mezinárodních a ligových utkání a jeho postřezích a historek z dlouholeté praxe vyprovokoval přednášející k otázkám, respektive závěrečné diskuzi. Tento seminář měl velký vliv na a posluchače v jejich utříbení myšlenek a nápadů při práci s mládeží. Proběhl s plnou profesionalitou jak zázemí, tak samotným průběhem a bez jakýchkoliv problémů.