Dnes dopoledne se v příjemně upravených prostorách stadionu na Střeleckém ostrově uskutečnila tisková konference pořádaná SK Dynamo České Budějovice u příležitosti zhodnocení proběhnuvší prvoligové sezony a zároveň za účelem oznámení podpisu smlouvy s generálním partnerem budějovického fotbalu. V průběhu hlavního bodu programu, tedy během představení vizí nové spolupráce mezi klubem a generálním partnerem akciovou společností JČE, vystoupil předseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Jan Špika. Dále k médiím promluvili předseda představenstva SK Dynamo ČB Mgr. Radomil Procházka a místopředseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Koubek. Došlo i na představení reklamního partnera klubu, firmu Czech Sport Agency, která dodá na stadion dynamické reklamní moduly a finančně také přispěje na fungování klubu v příští sezoně. Řeč byla i o dostavbě stadionu či mládežnického centra, samozřejmě velký zájem byl i o informace k projektu Jihočeský fotbal. Tato témata rozvineme v dalších článcích, nyní si můžete uvnitř článku přečíst oficiální tiskovou zprávu vydanou SK Dynamo České Budějovice.
V právě ukončené sezoně 2003/2004 vstoupila do fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice, a. s., nová investorsko-iniciativní skupina jihočeských podnikatelů, která předložila koncepci dalšího rozvoje klubu.

Tato koncepce formulovala záměry a cíle pro rok 2004 ve sportovní oblasti, ve sféře ekonomiky a obchodu a v projektově-technické oblasti.

Základním předpokladem k dosažení úspěšných výsledků ve sportovní a technické oblasti je bezesporu ekonomická stabilizace klubu. V souladu s přijatým rozpočtem na rok 2004 se daří likvidovat závazky z minulého období a obnovit financování zajišťující chod klubu. Vyrovnaný rozpočet vytváří podmínky pro trvalou ekonomickou stabilitu akciové společnosti SK Dynamo v následujícím období. K tomu přispívá koncepční obchodní politika, v níž se klub soustřeďuje nejen na získávání významných obchodních partnerů, kteří se jako hlavní partneři podílejí podstatnou částí na naplnění rozpočtu, ale také na rozšiřování portfolia z řad malých a středních obchodních partnerů. Pro tento rok bylo až dosud uzavřeno zhruba 90 smluv o reklamě. Právě dnešní tisková beseda byla svolána u příležitosti uzavření smlouvy s generálním partnerem SK Dynamo České Budějovice, akciovou společností JČE, Členem skupiny e.on. K soustavné a systematické péči o obchodní partnery je nutno přičíst také další obchodní aktivity směřující k otevření areálu městského fotbalového stadionu veřejnosti.

S ekonomickou stabilizací fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice, a. s., úzce souvisí i rozhodnutí o rozšíření počtu akcionářů. V současné době je držitelem akcií klubu kromě občanského sdružení Jihočeský fotbal dalších šest akcionářů. Novými akcionáři klubu jsou Vladimír Koubek, Radomil Procházka, Miroslav Dvořák, Karel Poborský, Ladislav Marek a Karel Hájek. Předchozím rozhodnutím C. S. securities, a. s., bylo navýšeno základní jmění společnosti o 14, 4 mil. Kč z dosavadních 2 mil. Kč na 16,4 mil Kč. Po následném rubopisu akcií participuje na základním kapitálu každý z nových akcionářů stejným dílem. Na tyto kroky navazuje i doplnění orgánů dozorčí rady společnosti, která bude svolána na 11. června. Valná hromada akcionářů je svolána na 30. 6. V souvislosti se záměrem dále stabilizovat a zefektivnit vnitřní chod klubu se představenstvo společnosti rozhodlo upravit organizační strukturu akciové společnosti SK Dynamo České Budějovice tak, aby odpovídala současným potřebám a nárokům kladeným na sportovní, technické, ekonomické a obchodní zabezpečení chodu klubu. V čele tříčlenného představenstva akciové společnosti je jeho předseda a generální ředitel Mgr. Radomil Procházka, který je zodpovědný za řízení sportovního úseku a úseku obchodního a technického. Člen představenstva ing. Lubomír Skála je zodpovědný za řízení financí a ekonomického úseku. Zástupce JČE EON ing. Miloslav Varady má v představenstvu v kompetenci kontakt se STES, s komisí mládeže města a s generálním partnerem klubu. Výkonným ředitelem klubu je Emil Kristek, který je zodpovědný za marketing klubu, styk s obchodními partnery a zároveň řídí obchodní a technický úsek. Představenstvu je přímo podřízen úsek styku s veřejností. Všechna výše uvedená opatření by měla klubu napomoci získat postavení důvěryhodného partnera na poli obchodním a ekonomickém, ale rovněž i na poli sportovním.

Záměry a cíle stanovené pro sezonu 2003 – 2004 se podařilo naplnit především v oblasti sportovní. Vždyť 8. místo v tabulce 1. Gambrinus ligy se 40 body patří k historicky nejúspěšnějším výsledkům českobudějovického profesionálního mužstva dospělých. Podobně se profilují hráči B týmu v ČFL a stanovené cíle naplňují i mládežnická družstva, především mladších a starších žáků. To vše s ohledem na dlouhodobý záměr stabilizovat hráčské kádry všech mužstev tak, aby vlastní kluboví odchovanci nacházeli uplatnění na všech stupních a ve všech mužstvech.

K základním nástrojům rozvoje klubu, který definovala nová investorsko-iniciativní skupina SK Dynamo České Budějovice, patří Projekt Jihočeský fotbal. Tento projekt představuje koncepční řešení všestranného zvýšení úrovně kopané v jihočeském regionu a efektivní výchovy talentovaných fotbalistů a zároveň i zvýšení prestiže a společenské úrovně kopané. Realizace tohoto ojedinělého projektu započala transformací občanského sdružení SK Dynamo JčE v občanské sdružení Jihočeský fotbal, které se stává garantem projektu a zřizovatelem Fondu výchovy mládeže. Ve středu 26. května byl učiněn významný krok v realizaci projektu: Koaliční smlouvu se sdružením Jihočeský fotbal a s SK Dynamo České Budějovice podepsalo prozatím 18 jihočeských fotbalových klubů, které splňují základní kritéria pro členství v koalici Projektu Jihočeský fotbal: mají při dlouhodobé práci s mládeží alespoň pět mládežnických družstev kopané, přičemž alespoň dvě jsou účastníky krajských soutěží, disponují trenérem mládeže s licencí A a pokrývají svou činností příslušnou část regionu. Projekt Jihočeský fotbal není uzavřeným řešením, neboť připouští spolupráci klubu i s jinými sportovními oddíly jihočeského regionu. Dalším krokem k úspěšnému zajištění všech funkcí projektu bude ustavení trenérské rady sdružení a stabilizace garanta projektu – občanského sdružení Jihočeský fotbal, které na dnešní odpolední valné hromadě doplní jeho stanovy a zvolí nové orgány. Projekt Jihočeský fotbal je pozitivně vnímán krajskými a okresními fotbalovými orgány, má politickou podporu samosprávy Jihočeského kraje a je dobře přijímán obchodními partnery.

Nezbytným předpokladem pro úspěšnost sportovních a výchovných projektů, pro zvýšení společenské prestiže kopané je zajištění odpovídající úrovně sportovišť, technického i diváckého zázemí. V letošním roce pokračovala výstavba Tréninkového centra mládeže v Českých Budějovicích-Mladém, byla dokončena budova šaten a administrativy, v provozu jsou čtyři hřiště a je dobudováno rovněž hřiště s umělým povrchem. Areál Městského fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích bude po vyřešení majetkových vztahů s tělovýchovnými jednotami Orel a Dynamo České Budějovice připraven k dokončení úsporné varianty úplné rekonstrukce. V první etapě by měly být v letošním roce dobudovány vestavby diváckého občerstvovacího a sociálního zázemí v jižní tribuně, také druhá etapa by měla být po výběrovém řízení na dodavatele stavby zahájena v letošním roce. Zahrnuje zastřešení jižní a východní tribuny, obdobné vestavby do východní tribuny a pravděpodobně i rekonstrukci umělého osvětlení. Ve třetí etapě bude rekonstruována hlavní (západní) tribuna a postavena nová severní tribuna. Třetí etapa zahrnuje rovněž řešení vstupů na stadion a souvisejících investic. Cílem všech zúčastněných je dokončit úplnou rekonstrukci městského fotbalového stadionu do 30. června 2005.

V závěru letošní ligové sezony lze konstatovat, že SK Dynamo České Budějovice je fotbalovým klubem, který získal předpoklady pro další úspěšnou reprezentaci jihočeského fotbalu a který naplní ambice stát se jedním z nejlepších mimopražských klubů s nejvyšším zastoupením odchovanců z vlastního mládežnického systému výchovy talentů.

České Budějovice 31. 5. 2004