Minihřiště o rozměru 40 x 20 m s povrchem umělé trávy 3. generace, které slouží pro trénink přípravek a žákovských mužstev, má nové osvětlení. Díky projektu "Rekonstrukce osvětlení - minihřiště s umělou trávou" vznikla možnost, jak zajistit kvalitní přípravu těchto mužstev v zimním období (listopad – březen), kdy není možné využívat přírodní trávu.

A bez kvalitního osvětlení je možnost využití omezena, protože tréninkové jednotky přípravek (kategorie U11 – U6) probíhají v časech po 16. hodině, kdy je umělé osvětlení potřeba.

Nově byly instalovány 4 reflektorové komplety - těleso asymetrického reflektoru, metalhalogenidová výbojka, předřadník – každý o výkonu 2000 W. Bylo osazeno i nové ovládání celého osvětlení, které je pochopitelně z bezpečnostních důvodů v zamykatelné skříni.

Rekonstruované osvětlení plně vyhovuje požadavkům na tréninky mládežnických mužstev. Svým výkonem a svítivostí překračuje minimálně nutné požadavky na tréninkové osvětlení a v nadcházející zimní sezóně zcela jednoznačně přispěje ke zkvalitnění tréninkových podmínek v SCM Složiště.

Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje, který nám poskytl grant v rámci jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2010. Jihočeskému kraji patří rozhodně poděkování za to, že pomohl zkvalitnit podmínky pro přípravu mladých fotbalistů v našem regionu.