Statutární město České Budějovice patří mezi dlouhodobé partnery klubové Akademie Dynama. Každoročně se významnými finančními prostředky podílí na provozních nákladech akademie a nejinak tomu bude i v dalších letech. O finanční podpoře akademie rozhodli zastupitelé města prakticky jednohlasně na pondělním zasedání. „Mám velkou radost, že město chce i v dalších letech naší akademii podporovat," řekl po hlasování zastupitelstva výkonný ředitel Akademie Martin Vozábal.

Akademie Dynama je jednou z pouhých deseti akademií v České republice. Ty jsou umisťovány do vybraných měst tak, aby pokryly geograficky celé území a zároveň po splnění přísných podmínek. Hlavním cílem akademií je podpora sportovní přípravy talentovaných hráčů napříč všemi mládežnickými kategoriemi od U6 do U19, zajištění kvalifikovaného personálního obsazení, kvalitního řízení a organizace klubové akademie. Za předešlé tři roky činnosti se zástupcům Akademie Dynama podařilo navázat úzkou spolupráci s mateřskými i základními školami a přispět tak k rozvoji vztahu dětí ke zdravému pohybu i mimo struktury akademie. Podařilo se také založit dívčí týmy a dále například pořádat významné a zásadní turnaje, kde se představily děti z celé republiky.

Statutární město České Budějovice mládež Dynama dlouhodobě podporuje a svou podporu se rozhodlo prodloužit o další tři roky. „Pro nás je to skvělá zpráva. Mám velkou radost z toho, že během hlasování zastupitelé rozhodli o finanční podpoře," říká výkonný ředitel Akademie Dynama Martin Vozábal, který se velkou měrou podílel na tom, že zastupitelé města žádost akademie prakticky jednohlasně schválili. „Vedle dobré práce akademie se za schválením finanční podpory skrývá i několikaměsíční úsilí na administrativním a politickém poli. Dlouhodobě jsem v kontaktu s členy rady města i jednotlivými zastupiteli. Snažím se je průběžně informovat o práci akademie a prezentovat naše úspěchy a cíle do dalšího období," dodává Martin Vozábal.

Zastupitelé města schválili podporu Akademie Dynama na následující tři roky. V sezoně 2021/22 je finanční podpora ze strany města stanovena na sedm milionů korun. V dalších dvou sezonách bude o konečné částce vždy hlasováno na dalších zastupitelstvech města.


Schválení ze strany zastupitelstva předcházel na konci dubna podpis Memoranda o vzájemné spolupráci města a klubové Akademie Dynama.